బూతు డైరెక్టర్ తో రాజశేఖర్!

బూతు డైరెక్టర్ తో రాజశేఖర్!

rajasekhar

ఇప్పుడంటే “యాంగ్రీ యంగ్ మెన్” అనగానే ఓ పదిమంది దాకా కథానాయకుల పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి కానీ.. దశాబ్ధం క్రితం అలా “యాంగ్రీ యంగ్ మేన్” అని చెప్పగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది రాజశేఖర్ మాత్రమే. ముఖ్యంగా పోలీస్ పాత్రల్లో రాజశేఖర్ నటన, కోపంతో ఆయన చూపే హావభావాలు ఈ రెంటినీ హైలైట్ చేసే సాయికుమార్ పవర్ ఫుల్ వాయిస్, ఈ మూడు కలగలిసి రాజశేఖర్ ను స్టార్ హీరోను చేశాయి…..……Read More…….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s