బ్రెగ్జిట్ ఎఫెక్ట్..భారతీయులపై జాత్యాంహకార దాడులు

బ్రెగ్జిట్ ఎఫెక్ట్..భారతీయులపై జాత్యాంహకార దాడులు

racismracism

యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి బ్రిటన్ వైదొలగడంతో ఆ దేశపు వాసులు ఇతర దేశీయులపై దాడులకు పాల్పడుతున్నారు………Read More……

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s