మరణ మృదంగం..

మరణ మృదంగం..

Infant Deaths

పసికూనల బోసినవ్వులు విరబూయాల్సిన చోట మరణ మృదంగం మోగుతోంది..పురిటి నొప్పుల బాధను ఇంకా మరచిపోని ఆ తల్లులకు తీరని వ్యధే మిగులుతోంది. భారత్‌లో శిశు మరణాల రేటు ఆందోళన కలిగిస్తోందని..ప్రతి రోజు కొన్ని వేల మంది చిన్నారులు మరణిస్తున్నారు. ఈ విషయం ఎవరో చెబుతోంది కాదు…….…….Read More………..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s