బోర్ కొట్టి థ్రిల్ కోసం కత్తితో దాడి..

బోర్ కొట్టి థ్రిల్ కోసం కత్తితో దాడి..

china

రోజు రోజుకి మనుషులు ఎలా తయారవుతున్నారో చెప్పలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. మొన్నటికి మొన్న చెన్నైకి చెందిన ఓ మెడికో కుక్కని టెర్రస్ పై నుండి వదిలి తన పైశాచికాన్ని చూపించాడు. ఇప్పుడు కేవలం తన థ్రిల్ కోసమే ఓ వ్యక్తి అందరిపై కత్తితో దాడి చేస్తూ అందరిని భయపెడుతున్నాడు…..Read More……..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s