కోర్టులోనే జుట్టు కత్తిరించుకున్న ప్లేయర్..

కోర్టులోనే జుట్టు కత్తిరించుకున్న ప్లేయర్..

kuznestova

సాధారణంగా కోర్టుల్లో ఉన్నప్పుడు ప్లేయర్లు రకరకాలుగా ప్రవర్తిస్తుంటారు. ఓడిపోతున్నామన్న బాధతోనో… లేక గెలుస్తున్నామన్న ఆనందంతోనో వింత చేష్టలు చేస్తుంటారు. ఇప్పటి వరకూ చాలా…..……Read More………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s