విశాఖకు క్యాంట్ ముప్పు…

విశాఖకు క్యాంట్ ముప్పు…

cyclone

సరిగ్గా రెండేళ్ల క్రితం హుధుధ్ తుఫాన్ సృష్టించిన విధ్వంసాన్ని మరచిపోకముందే విశాఖకు మరో తుఫాను ముప్పు ముంచుకొస్తోంది. తూర్పు మధ్య..…..Read More…….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s