పాష్ పోరీస్ తో పవర్ స్టార్!

పాష్ పోరీస్ తో పవర్ స్టార్!

posh-pories

ఈ సారి మన పాష్ పోరీస్ ముగ్గురితో పాటూ ఎవరోచ్చారో తెలుసా? నన్ అదర్ ద్యాన్ పవర్ స్టార్! అవును… పాష్ పోరీస్ ఎపిసోడ్ 3లో పవన్ కళ్యాణ్ కూడా వున్నాడు! ఈ విషయం చెప్పాక మీరు చూడకుండా వుంటారా? తప్పకుండా....Read More………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s