ఒడిశా సీఎంపై గుడ్లదాడి.

ఒడిశా సీఎంపై గుడ్లదాడి.

naveen-patnaik

తన పాలనాదక్షతతో రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి బాట పట్టిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి  ఆయన. అందుకే ప్రజలు వరుసగా నాలగవసారి ఆయనకే సీఎం పీఠాన్ని కట్టబెట్టారు. అలాంటి వ్యక్తిపై.….Read More………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s