పంజాబ్ లో చొరబడ్డ పాక్ ఉగ్రవాదులు…

పంజాబ్ లో చొరబడ్డ పాక్ ఉగ్రవాదులు…

punjab-police

ఉగ్రవాదులు మన దేశంలోకి చొరబడేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టు వార్తలు వస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలోనే కొంతమంది ఉగ్రవాదులు పంజాబ్ లో…….Read More……..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s