అఖిలేష్ కు వ్యతిరేకమే… కానీ..

అఖిలేష్ కు వ్యతిరేకమే… కానీ..

amar-singh

సమాజ్ వాదీ పార్టీలో కుటుంబ విబేధాలు ముగుస్తున్నట్టే కనిపిస్తున్నా.. రోజుకో ఉదంతం బయటకు వస్తునే ఉంది. అసలు ములాయం కుటుంబంలో.…..Read More…….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s