జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్కు భారీ జరిమానా..

జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్కు భారీ జరిమానా..

johnson-and-johnson-talcum-powder

ఈ మధ్య ప్రముఖ కంపెనీలకు జరిమానాలు పడటం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఈ జాబితాలో మరో కంపెనీ చేరింది. ప్రముఖ ఎఫ్ఎమ్సీజీ సంస్థ జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్కు భారీ జరిమానా……….Read More……….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s