మరోసారి ఉగ్రవాదుల చొరబాటు..

మరోసారి ఉగ్రవాదుల చొరబాటు..

kashmir

పాకిస్థాన్ కు చెందిన ఉగ్రవాదులు ఇప్పటికే భారత్ లో ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు తాజాగా మరోసారి చొరబడేందుకు……..Read More……..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s