మోడీ జపాన్ పర్యటన ఖరారు..

మోడీ జపాన్ పర్యటన ఖరారు..

modi-japan

ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ జపాన్ పర్యటన ఖరారైంది. నవంబర్ 11, 12వ తేదీల్లో మోదీ జపాన్‌లో పర్యటించనున్నారు. పర్యటన సందర్భంగా జపాన్ చక్రవర్తితో…….Read More………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s