హద్దు దాటిన చైనా…

హద్దు దాటిన చైనా…

demchok

భారత్ సరిహద్దు ప్రాంతంలోకి చైనా అప్పుడప్పుడు చొరబాట్లు చేస్తుందన్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు మరోసారి చైనా హ‌ద్దు దాటింది. వాస్త‌వాధీన రేఖ వెంబ‌డి జ‌మ్ములోని….….Read More………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s