వెనుకబడిన ప్రాంతాలకు కేంద్రం నిధులు..

వెనుకబడిన ప్రాంతాలకు కేంద్రం నిధులు..

telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వెనుకబడిన జిల్లాలకు కేంద్రం నిధులు విడుదల చేసింది. హైదరాబాద్ మినహా మిగిలిన తొమ్మిది జిల్లాల్లో వెనుకబడిన ప్రాంతాల……..…..Read More………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s