కష్టాల సుడిగుండంలో కళ్యాణ్ రామ్..?

కష్టాల సుడిగుండంలో కళ్యాణ్ రామ్..?

kalyan-ram

అవకాశాలు వచ్చినా రాకపోయినా దిగులు చెందకుండా సొంతంగా బ్యానర్ స్థాపించి తన దారిన సినిమాలు చేసుకుంటూ పోతున్నాడు నందమూరి కళ్యాణ్‌రామ్. ఇన్నేళ్ల కెరిర్‌లో వెనక్కి తిరిగి…..Read More……..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s