జయలలిత పూర్తిగా కోలుకున్నారు..హాస్ప‌ిట‌ల్ చైర్మ‌న్

జయలలిత పూర్తిగా కోలుకున్నారు..హాస్ప‌ిట‌ల్ చైర్మ‌న్

jayafit

తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జయలలితను క్రిటికల్ కేరు యూనిట్(సీసీయూ) నుండి వేరే గదిలోకి మార్చుతున్నామని.. ఆమె ఆరోగ్యం కుదుపపడిందని….Read More………..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s