మాల్యాకు నాన్ బెయిల‌బుల్ వారెంట్లు…

మాల్యాకు నాన్ బెయిల‌బుల్ వారెంట్లు…

vijay-mallya-5

బ్యాంకులకు వేల కోట్ల రూపాయలు ఎగనామం పెట్టి విదేశాలకు పారిపోయిన వ్యాపార వేత్త విజయ్ మాల్యాకు ఢిల్లీ కోర్టు  నాన్ బెయిల‌బుల్ అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ చేసింది. ఫెరా ఉల్లంఘ‌న………Read More…….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s