కొత్త రూ.500, రూ.2000 నోట్లు ఇలా ఉంటాయి..

కొత్త రూ.500, రూ.2000 నోట్లు ఇలా ఉంటాయి..

500-note-new

దేశంలో విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోతున్న అవినీతిని అంతం చేయడానికి పాత రూ.500, రూ.1000 నోట్లను రద్దు చేస్తున్నట్టు ప్రధాని నరేంద్రమోడీ సంచలన నిర్ణయం ప్రకటించారు. ప్రధాని అలా..….Read More…….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s