త్వరపడండి: రేపు, ఎల్లుండి ఎటీఎంలు పనిచేయవు

త్వరపడండి: రేపు, ఎల్లుండి ఎటీఎంలు పనిచేయవు

atm

రూ.500, రూ.1000 నోట్లను రద్దు చేస్తున్నట్లు భారత ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకోవడంతో ఆ ప్రభావం బ్యాంక్ సేవలపై పడింది. ఈ నేపథ్యంలో రేపు…..Read More……

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s