తొలి పార్టీ కార్యలయం అనంతలోనే.. అనంత నుండే పోటీ చేస్తా..

తొలి పార్టీ కార్యలయం అనంతలోనే.. అనంత నుండే పోటీ చేస్తా..

pawan-kalyan-jana-sena

వచ్చే ఎన్నికల్లో అనంతపురం నుండి పోటీ చేస్తానని పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. అంతేకాదు నా తొలి పార్టీ కార్యాలయాన్ని అనంతపురంలోనే ప్రారంభిస్తా..…..Read More….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s