గార్మెంట్ పరిశ్రమలో భారీ అగ్నిప్రమాదం..

గార్మెంట్ పరిశ్రమలో భారీ అగ్నిప్రమాదం..

upfire

ఉత్తరప్రదేశ్ లో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఉత్తరప్రదేశ్లోని షాహీదాబాద్‌లోని ఓ గార్మెంట్ పరిశ్రమలో..…..Read MOre………..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s