మరో సినీ జంట విడిపోయిందట..?

మరో సినీ జంట విడిపోయిందట..?

hero_heroine

ప్రస్తుతం భారతీయ సినీ పరిశ్రమకు చెందిన కపుల్స్ తెగ విడిపోతున్నారు. ఎఎల్. విజయ్-అమలాపాల్, కమల్-గౌతమిల జంటలు తెగదెంపులు చేసుకున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్‌లోకి మరో జంట చేరింది. చాలా రోజుల.…Read More…….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s