వరంగల్ సెంట్రల్ జైలు.. ఇద్దరు ఖైదీలు పరారు..

వరంగల్ సెంట్రల్ జైలు.. ఇద్దరు ఖైదీలు పరారు..

warangal-prisonerss

వరంగల్ కేంద్ర కారాగారం నుంచి ఇద్దరు ఖైదీలు పరారయ్యారు. బీహార్‌కు చెందిన ఖైదీలు జైలు నుంచి తప్పించుకున్నారు. దీంతో..….Read More………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s