నష్టాలతో ముగిసిన స్టాక్ మార్కెట్లు…

నష్టాలతో ముగిసిన స్టాక్ మార్కెట్లు…

stockmarket

ఈరోజు నష్టాలతో ప్రారంభమైన స్టాక్ మార్కెట్లు.. భారీ నష్టాలతోనే..…..Read More…….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s