మంజాకోట్‌పై పాక్ దాడులు..

మంజాకోట్‌పై పాక్ దాడులు..

indo-pak

భారత్ సరిహద్దులో పాకిస్థాన్ తరచూ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘిస్తూనే ఉంది. ఇప్పుడు మరోసారి తాజాగా దాడులు జరిపింది. నిన్న రాత్రి మంజాకోట్‌పై……Read More……..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s