కేసుల నుండి తప్పించుకోవడాని ట్రంప్ భారీ ఆఫర్…

కేసుల నుండి తప్పించుకోవడాని ట్రంప్ భారీ ఆఫర్…

NEW YORK - MAY 23:  Real estate mogul Donald Trump holds a media conference announcing the establishment of Trump University May 23, 2005 in New York City. Trump University will consist of on-line courses, CD-Roms and other learning programs for business professionals.  (Photo by Thos Robinson/Getty Images)

అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన ట్రంప్ తన యూనివర్శిటీపై ఉన్న కేసుల సెటిల్ మెంట్ల కోసం కష్టపడుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. ట్రంప్ యూనివర్శిటీపై మూడు కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ కేసుల విముక్తి కోసం ఆయన భారీ మొత్తంలోనే…...Read More……..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s