జకీర్ నాయక్ కు కేంద్రం ఝలక్…ఏకకాలంలో దాడులు

జకీర్ నాయక్ కు కేంద్రం ఝలక్…ఏకకాలంలో దాడులు

zakir-naik

ఇస్లామిక్ మత ప్రబోధకుడు జకీర్ నాయక్ చేసే ప్రసంగం ఉగ్రవాదాన్ని ప్రేరేపించే విధంగా ఉందని ఆయనపై ఆరోపణలు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో..…….Read More……

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s