కృష్ణవంశీ సినిమాల్లో చెత్త సినిమా అదే..!

కృష్ణవంశీ సినిమాల్లో చెత్త సినిమా అదే..!

krishna-vamshi

తెలుగు తెరకు దొరికిన ఆణిముత్యం లాంటి డైరెక్టర్లలో ఒకరు కృష్ణవంశీ. సందేశమైనా, ఫాంటసీయైనా, కాంటెపరరీ ఇష్యూలపై సినిమాలు తీయాలన్నా ఆయనది అందేవేసిన చెయ్యి. అలాగే హీరోయిన్ల అందాలను.…..Read More……..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s