బాలమురళీ గారు వీణ ఎందుకు వాయించరు..?

బాలమురళీ గారు వీణ ఎందుకు వాయించరు..?

mangalampalli-balamurali-krishna

ప్రఖ్యాత సంగీత విద్వాంసులు, జాతి గర్వించదగ్డ సంగీత మేరుశిఖరం మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ గారు ఇక లేరన్న వార్తను సంగీత ప్రియులు ముఖ్యంగా తెలుగువారు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. ఆయన పెద్ద పెద్ద చదువులు చదవలేదు..చదివింది కేవలం మూడో తరగతి….………Read More…….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s