దిల్‌రాజుకు మ‌రో దెబ్బ‌

దిల్‌రాజుకు మ‌రో దెబ్బ‌

Dil Raju(

గడచిన యేడాది దిల్‌రాజు పట్టిందల్లా బంగారమై. ఆరు సినిమాలు నిర్మిస్తే ఆరూ లాభాలు తీసుకొచ్చాయి. అంతా సంతోషంగా గడిచిందని చెప్పుకొచ్చారు. అందుకు పూర్తి విరుద్ధంగా ఈ యేడాది జరుగుతోంది. ఇటు నిర్మాతగా… అటు పంపిణీదారుడిగా… వరుస పరాజయాలను చవి చూస్తున్నారు. ఈ యేడాది సంక్రాంతికి ..….Read More……

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s