మహాలక్ష్మీ… మీ దర్శకుడు ఎవరు?

మహాలక్ష్మీ… మీ దర్శకుడు ఎవరు?

That Is Mahalakshmi

ఓ సినిమాకు ఇద్దరు దర్శకులు పని చేస్తే వచ్చే సమస్య ఇదే! టైటిల్‌ కార్డ్స్‌లో ఎవరి పేరు వేయాలో తెలియక నిర్మాత తల పట్టుకోవాలి. తమన్నా మెయిన్‌ లీడ్‌గా నటిస్తున్న ‘దట్‌ ఈజ్‌ మహాలక్ష్మి’ నిర్మాతకు ఇటువంటి సమస్యే ఎదురైంది. సాధారణంగా మొదటి దర్శకుడితో గొడవల కారణంగా అతణ్ణి సినిమా నుంచి తప్పిస్తే……….Read More………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s