అంతా మేకప్ మహిమే!

అంతా మేకప్ మహిమే!

director trinadha rao nakkina about anupama makeup

నయనతార, ఆర్య, నజ్రియా నటించిన ‘రాజా రాణీ’ సినిమా గుర్తుందా? అందులో ఒక సన్నివేశం వుంది. అమ్మాయి వెంటపడిన స్నేహితుడిని కొట్టిన వ్యక్తి దగ్గర వెళ్లిన ఆర్య ‘ఎప్పుడు ఫిగర్ కోసం మనం కొట్టుకోకూడదు బ్రదర్’ అని, ‘ఫిగర్ అంటే ఏంటో చెప్పారా?’ అని స్నేహితుడు (సంతానం)కు చెబుతాడు. ఓ అందమైన అమ్మాయిని………..Read More……

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s