చిరంజీవిలా మారిన ప్రభాస్‌

చిరంజీవిలా మారిన ప్రభాస్‌

prabhas looks like chiru in Saaho

ఇక్కడ బైక్ మీద వెళ్తున్న హీరో ఎవరు? రెండోసారి ఫొటో చూడకుండా ఒక్క క్షణంలో ఠక్కున చెప్పండి! కొంచం కష్టమే కదూ!! ఈ ఫొటోలో వున్నది ప్రభాసేనా? లేదా చిరంజీవా? అనే సందేహాలు వస్తున్నాయా?? ఏం సందేహం లేదు.………….Read More……

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s