ప్రభాస్… పెళ్లి ఎప్పుడు?

ప్రభాస్… పెళ్లి ఎప్పుడు?

prabhas marriage

‘బాహుబలిని కట్టప్ప ఎందుకు చంపాడు?’… ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం తెలుసుకోవడానికి ప్రేక్షకులకు 658 రోజులు పట్టింది. అంటే… 22 నెలలు. సుమారు రెండేళ్లు అనుకోండి. ‘బాహుబలి’ రెండు భాగాలుగా……….Read More…….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s