బాలకృష్ణ ఏమంటారో?

బాలకృష్ణ ఏమంటారో?

Jr NTR Voice Over for NTR Biopic

బాబాయ్ బాలకృష్ణ, అబ్బాయ్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఒక్కటయ్యారు. ఒకప్పుడు ఉప్పు-నిప్పు అన్నట్టున్న వీరిద్దరూ ‘అరవింద సమేత వీరరాఘవ’ విజయోత్సవంలో ………….Read More………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s