మహిళలు చూడవద్దని మనవి!

మహిళలు చూడవద్దని మనవి!

yedu chepala katha teaser review

సినిమాల్లో నటించడానికి ముందు సన్నీ లియోన్ పోర్న్ సినిమాల్లో నటించారు. భారతీయ సినిమాల్లోకి వచ్చిన తరవాత… వెండితెరపై ఎంత మోతాదులో అందాలు చూపించాలో అంతే చూపిస్తున్నారు. ఆమె పోర్న్ ఇమేజ్ వలన ఎక్స్‌పోజింగ్‌ ఎక్కువ చేస్తుందని అనుకుంటున్నారు గానీ…………Read More……

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s