మిస్టర్ మజ్ను… అఖిల్ అత్తారిల్లు?

మిస్టర్ మజ్ను… అఖిల్ అత్తారిల్లు?

akhil mister majnu.jpg

అత్తారిల్లు.. అదేనండీ ‘అత్తారింటికి దారేది’… పవన్ కల్యాణ్ అభిమానులకు ప్రత్యేకమైన సినిమా! పవన్  ‘అత్తారింటికి దారేది’ అంటూ వస్తే… ఆయనకు రికార్డుల దారి చూపించారు ప్రేక్షకులు! మనస్పర్థల వల్ల కుటుంబానికి………Read More……

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s