అన్నగారి సినిమాలో దాసరి…

అన్నగారి సినిమాలో దాసరి…

dasari narayana rao

తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమలో ప్రముఖులు జీవిత చరిత్రలకు పట్టాభిషేకం చేసే కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం తెరకెక్కుతోన్న జీవిత చరిత్రలో ప్రముఖంగా చెప్పుకోవలసింది……..Read More…….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s