ఆ బేన‌ర్‌లో న‌టించాలంటే భ‌య‌ప‌డుతోన్న హీరోలు!!

ఆ బేన‌ర్‌లో న‌టించాలంటే భ‌య‌ప‌డుతోన్న హీరోలు!!

ak entertainment

కొన్ని నిర్మాణ సంస్థ‌ల్లో న‌టించాలంటే హీరోలు ఎగిరిగెంతేస్తుంటారు. మ‌రి కొన్ని నిర్మాణ సంస్థ‌ల్లో న‌టించాలంటే త‌ట‌ప‌టాయిస్తుంటారు. దీనికి కార‌ణం ఆ సంస్థ అధినేత‌లు… ……Read More……….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s