చిరు దర్శనం… స్వర్గమే…

చిరు దర్శనం… స్వర్గమే…

Singer Baby met Mega star chiranjeevi

మెగాస్టార్ చిరంజీవి దర్శనంతో పల్లె కోయిలమ్మ బేబీ పరవశించిపోయింది. స్వర్గంలో వున్నట్టుందని అమితానందంతో ఉప్పొంగింది. చిరంజీవి కాళ్ల మీద పడి తాను ఈ క్షణం చచ్చిపోతే .……Read More…..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s