మ‌హేశ్‌తో సెల్ఫీ తీసుకోవాలని!

మ‌హేశ్‌తో సెల్ఫీ తీసుకోవాలని!

Mahesh Babu Met His 103 Year Old fan

స్టార్ హీరోలకు అభిమానులు కోట్లలో వుంటారు. ప్రేక్షకులందరూ తమ అభిమాన హీరోను ఒక్కసారైనా కాలవాలనీ, వీలయితే ఓ సెల్ఫీ తీసుకోవాలని కోరుకోవడం సహజం. ఎంతోమంది హీరోలను కలుస్తారు. సెల్ఫీలు …...Read More….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s