చచ్చిన పామును చంపుతారెందుకు? – వర్మ

చచ్చిన పామును చంపుతారెందుకు? – వర్మ

RGV Interview

‘ఎప్పుడూ ఒప్పుకోవద్దురా ఓటమి’ అన్నాడో కవి. దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మది అటువంటి వర్గమే. ఆయన ఎప్పుడూ ఓటమి ఒప్పుకోరు. “నాకు నచ్చినట్టు సినిమా తీశా. మీకు ఇష్టమైతే……..Read More……..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s