‘మా’… మెగా కాంపౌండ్ కంచుకోట!

‘మా’… మెగా కాంపౌండ్ కంచుకోట!

Maa-Elections-2019-Results

‘మా’లో మెగా మాటే చెల్లుబాటు అవుతుందని చెప్పడానికి మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడిగా  నరేష్ విజయం ఓ ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. నరేష్ మెగా మంత్రం జపించడంతో ……….Read More……….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s